Om Smålandstouren

Smålandstouren är en regional discgolftävling som spelas över ett antal deltävlingar varje år. Som namnet antyder är det klubbarna i Småland som gått ihop och arrangerar en tour som sträcker sig över säsongen. Tävlingen är öppen för vem som helst att delta, oavsett var man kommer ifrån.

Smålandstouren riktar sig både till duktiga spelare med gedigen tävlingserfarenhet och till nybörjare som är sugna på att testa på tävlandet för första gången. Se format för att se vilka olika tävlingsklasser vi spelar i.

I varje deltävling delas det ut poäng. Poängsättningen baseras på antal deltagande och hur många av dessa man spelar bättre än. De tre deltävlingar under säsongen som spelaren fått flest poäng i jämförs vid tourens slut med övriga deltagares poäng för att kora slutsegraren i touren.
Smålandstouren är PDGA-certifierad och ger därmed ratingpoäng för de som är medlemmar i PDGA (Professional Disc Golf Association).

Om discgolf

Discgolf är sport som går ut på att spela igenom en discgolfbana på så få kast som möjligt.
Banan består i regel av 18 hål. På varje hål finns en uppmärkt utkastplats (tee) och en metallställning (korg) som mål. Varje kast efter utkastet från tee görs där föregående disc landade. Hålet är färdigspelat när discen (frisbeen) ligger i korgen. Utmaningen är att spela varje hål på så få kast som möjligt.

Som spelare behöver man lära sig att bemästra olika kasttekniker för att få discen att hålla olika flyktbanor genom luften och därmed kunna undvika banans hinder för att discen ska komma så nära korgen som möjligt. Träd, vind och vatten är utöver hållängden exempel på utmaningar som spelaren ställs inför. På banan kan det också finnas uppmärkt områden som discen inte får landa i (OB).

Spelaren bär med sig discar med varierande flygegenskaper. De kan vara gjorda för att flyga olika långt eller för att följa olika flyktbanor (t.ex. svänga höger eller vänster). Discarna som används väger 150-180g och är betydligt tyngre än de som används i strandlekar, detta för att de ska gå att kasta längre och påverkas mindre av vinden. Inför varje kast väljer spelaren vilken disc som ska användas.

Sporten kommer från USA och uppfanns på 70-talet. Discgolfen kom över Atlanten till Sverige och har här spelats sedan tidigt 80-tal. Det finns idag ett par hundra banor i Sverige. Det tävlas både lokalt i klubbar, regionalt, nationellt och internationellt.